Ръчно изработени творби
Историята на тъкачеството започва преди повече от 20 000 години. С овладяване на умението да се оцветяват влакната се разкриват неограничени възможности за оформяне на орнаментални композиции, които достигат висока художествена стойност  още в древността-килимите на Египет,Асирия и Централна Азия. Счита се, че различните тъкачни техники са се появили почти едновременно. В древността тъканите, предимно килимите, са били както в бита ,така също и като култови предмети. Известно е, че гърците още от Омир са изработвали килими. В Асиро-Вавилония запазени изображения показват великолепни орнаментални тъкани в облеклото и килимите като вещи от всекидневния живот още  в VII век пр.н.е.При утвърдилата се по тези земи култура на персите тъкането на платове и килими достига истински разцвет.

                             Persian1

По нашите земи тъкането води своето начало от трите етнически групи – траки, славяни и прабългари. По археологически данни тъкането е засвидетелствано от VI-V хилядолетие пр.н.е. По – късно сведенията са свързани с Първото българско царство, Второ българско царство, Възраждането и до наши дни. В „ Шестодвен” на Йоан Екзарх от Х век се споменава за декоративни художествени тъкани (вероятно килими), с които са били украсявани стените на Преславския дворец.Във времето тъкането се развива и усъвършенства,от обикновеното преплитане на вътъка и основата, известно като „ лито техника”, се достига до сложните техники – късане,пребиране, наводки и др. Първоначално едноцветни тъканите, постепенно преминават в хармонични съчетания от натурални цветове. Орнаментирането се развива от ивици и квадрати до невероятното богатство от геометрични, растителни, животински и други орнаменти върху престилки, кърпи, възглавници и други.
Особено високо постижение на тъкането у нас са килимите. Те могат да се разделят основно в три групи: нетъкани, вързани (власати) и гладки.Нетъканите килими са известни  с названието плъст или кече, филц. Най- вероятно техните корени са далеко в прабългарския компонент. Те са работени в цялата страна като в някои райони са се запазили до близкото минало. Обикновено са с бял фон, върху който се очертават графични цветни композиции от орнаменти с древно символично значение.

 

plust kilimi 1

 

Вързаните килими са халищата, китениците, ресначите и други. Тук се срещат различни като технология изделия, което определя  и художествения им вид.При тези, които са без украса естетиката идва от структурата и цвета на материала.При китениците е типичен дебелия единичен или двоен конец ,който се връзва или оплита около основата. При различните техники той може да бъде предварително нарязан или се препъхва и изважда през определен брой основни нишки ,като същевременно се усуква около дебела пръчка. В Родопите при изработката на халища се работи с друга вързана техника, при която се използват дълговлакнести кичури от рунова вълна.Най-характерни за българското килимарство остават гладките килими, източнобългарските са известни като котленски, а западнобългарските като чипровски.

    chiprovski1                kotlenski1

Съществуват разлики в техниката на изработка при двата вида килими, което определя и различната орнаментика и контури използвани в тях.Българските килими се отличават със завладяващото богатство на различни видове геометрични,растителни и животински орнаменти.