Ръчно изработени творби

Плъстите са изработват от непредена табашка вълна с дължина на влакното 2-3 см. Тя трябва да бъде извлачена и раздрънкана (добре размесена). За цветните орнаменти материала се боядисва предварително , след което също се развлачва. Уредите за тъкане имат също дълга история. Основната задача при всички е да осигурят опъване на основните нишки, за да могат да се прокарват между тях вътъчните нишки.При тъкането основните нишки могат да заемат две положения в пространството - вертикално и хоризонтално. В първия случай се използва рамка или стан, вертикално разположен , а във втория – кори, гребен, хоризонтална рамка и стан.

 

   vertikalen stan 1                                h len stan 1

 

Тъкането на кори е било в своя разцвет преди 4500 години в Египет. От тогава е така наречения „ Рамзесов пояс”,изтъкат от много фин лен с 324 кори и дълъг пет метра.От Египет техниката се разпростира по света ,като се запазва почти до наши дни. В България тъкането на кори има приложение през 18-19 век, а в някои райони се запазва и до 20 век. Тъкани са прекрасни колани за украса на носиите. Тъкането на рамка се използва, когато се цели изработката на изделие с малки размери. Удобството е ,че заема малко място, лесно преносима е, но има ограничение в дължината на изтъканата тъкан.

                                              tukane kuri 1

 

 

 Вертикалният стан е претърпял много промени в своята конструкция, има по елементарни и по-усъвършенствани модели. Един от най- старите видове на вертикален стан е този с тежести.

 

                                                        tejesti 1

По-късно тежестите се сменят с дървено кросно. При този стан с две кросна прокарването на вътъка е ставало на ръка, както и неговото набиване. Има случай, при които горното кросно е закачано на куки или е прикачвано към гредите на тавана. Долното кросно стои свободно и обтяга основата. На по - следващ етап долното кросно се прикрепя неподвижно към странични греди и така се създава конструкцията на стана. Характерното за вертикалния стан е участието на два цяпа, два оплита и една нищелка.При хоризонталния стан се запазва принципа на тъкане – добре опъната основа прекарването на вътък през нея, но в развитието на този вид стан се постига една по-голяма производителност, поради редица подобрения. Основата се насновава на едно от кросната като дължината е доста по-голяма и дава възможност за изтъкаването на няколко изделия с едно насноваване. Вътъкът се прекарва през нишките на основата посредством совалка, набиването става чрез едно – две движения на бърдото, промяната на устата става чрез педали. Дървеният стан претърпява множество подобрени и промени за да се достигне до създаването на механизираните промишлени станове, използвани днес за производството на платове и различни тъкани.

                                          mehanichen stan 1